Search

ޒިއޯމީ ރެޑްމީ 8 އަގުހެޔޮ މޮޅު ފޯނެއް


ޒިއޯމީގެ ފޯންތައް ދިވެހިންގެ ހިތްތައް އަތުލައިފިއެވެ. ޒިއޯމީގެ ކުރީގެ ފޯންތަަކާއި، ހިލާފަށް ފަހުން ނެރެމުން އަންނަ ފޯންތައް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަނީ ގެންނަމުންނެވެ. މިގޮތުން ފޯނުގެ ކެމެރާ އާއި، ފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭގެ އިތުރުން، ފޯނުގެ ބެޓަރީވެސް މި ދަނީ ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ.

ޒިއޯމީގެ ފޯންތައް އެންމެ ހެޔޮއަގުގައި ލިބެން ހުންނާނީ މައިބޭގައެވެ.

އެ ފިހާރައިން މިހާރު ޒިއޯމީ ރެޑްމީ 8 ވިއްކަމުން ދަނީ ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައެވެ.

2500 ރުފިޔާ


މައިބޭ ފިހާރައާއި ގުޅޭނެ ނަމްބަރަކީ 7779554 އަދި 7959525 އެެވެ. މި ނަމްބަރުތަކަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްގެން ބޭނުންވާ ފޯނެއް ޑެލިވަރ ކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތްވެސް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.


މައިބޭ ފިހާރަ އިންނަނީ ބޮޑުރަސްގެފާނު މަގު ސައިރިކްސް ކޮލެޖް އިންނަ އިމާރާތުގައެވެ.
1,105 views

+960 7779554 / 7959525

G.Sabe Star 

Bodurasgefaanu Magu

( Cyryx College Building)

Find us on Google Map

©2019 by MyBay. Proudly created with Wix.com