SQ-505 Quran Speaker

SQ-505 Quran Speaker

We provide quotation for MFLC, MIB, BML Islamic scheme and customers who have an Amex Credit card can take through BML Easypay also 

 

Payment options:

- Cash on Delivery

- BML Transfer

MVR: 7704514913101

USD: 7704514913102

- Maldives Islamic Bank Transfer

 

Viber Slip to 7779554 or 7959525

 

Free Delivery to Male' and Hulhumale'

‎ބޯޓަށް ވެސް ފެރީއަށް ވެސް ޑެލިވެރީ ކޮށްދެން

 

Showroom Location:

MyBay Mobile Shop

Bodurasgefaanu Magu, Malé

Near Galolhu Cyryx College

https://goo.gl/maps/J7BA2wUqkJ64KArN9

 • Specs

  Features:

  – 17 reciters

  – Quran translation

  – Shahih Bukhari

  – Shahih Muslim

  – 40 Hadith also.

  – Prayer Guide

  – Word by word translation also.

  – Tafseer and Ruqyh Al shriyah

Rf400.00Price

G. Sabe Star, Bodurasgefaanu Magu

(Cyryx College building), Male City

Maldives.

Hotline: 7779554 / 7959525

Copyright © Mybaymv 2020. All Rights Reserved.