Xiaomi Redmi 9T 128GB

Xiaomi Redmi 9T 128GB

We provide quotation for MFLC, MIB, BML Islamic scheme and customers who have an Amex Credit card can take through BML Easypay also 😊

 

Payment options:

- Cash on Delivery

- BML Transfer

MVR: 7704514913101

USD: 7704514913102

- Maldives Islamic Bank Transfer

 

Viber Slip to 7779554 or 7959525

 

Free Delivery to Male' and Hulhumale'

‎ބޯޓަށް ވެސް ފެރީއަށް ވެސް ޑެލިވެރީ ކޮށްދެން

 

Showroom Location:

MyBay Mobile Shop

Bodurasgefaanu Magu, Malé

Near Galolhu Cyryx College

https://goo.gl/maps/J7BA2wUqkJ64KArN9

  Rf3,650.00Price

  G. Sabe Star, Bodurasgefaanu Magu

  (Cyryx College building), Male City

  Maldives.

  Hotline: 7779554 / 7959525

  Copyright © Mybaymv 2020. All Rights Reserved.